Nový dopravní automobil v Doubravě:

20.09.2021 15:59

V sobotu 18. 09. 2021 se v Doubravě konalo slavnostní žehnání nového dopravního automobilu VW Transporter 6.1, který obec Doubrava pořídila pro výjezdovou jednotku SDH Doubrava. Po téměř 20 ti letech došlo k obměně dopravního automobilu. Staré vozidlo, kterým byl také VW Transporter T4, již pomalu přestávalo splňovat podmínky potřebné pro výjezdovou činnost jednotky, začaly se objevovat technické problémy, a proto obec rozhodla o pořízení nového vozidla. Z celkové ceny vozidla ve výši 1.238.000,- Kč se podařilo získat dotaci z GŘ HZS ČR ve výši 450.000,- Kč, z Moravskoslezského kraje ve výši 225 000,- Kč. Dále se podařilo získat sponzorské dary od spol. West Media s.r.o., IMMIKO Czech s.r.o.  a Heimstaden Czech s.r.o. Zbývající část uhradila obec Doubrava ze svého rozpočtu.

Slavnostní žehnání vozidla provedl P. Mgr. Martin Pastrňák, O.Cr., farář římskokatolické farnosti Doubrava za účasti zástupců vedení obce Doubrava, členů sborů okrsku Orlová, členů spřátelené jednotky OSP Jedlownik, zástupců OSH Karviná, členů SDH Doubrava a dalších přítomných hostů.

Další podrobnosti a foto z akce najdete zde: