Zemřel pan Jan Stoklasa.

17.03.2020 09:26

Pan Jan Stoklasa byl členem SDH Český Těšín Stanislavice od roku 1967. Jeho činnost ve sboru byla mimo jiné zaměřena především na výchovu mladých hasičů, kde se mu podařilo dosáhnout velmi dobrých výsledků. Svými zkušenosti a znalostmi, které získal ve sboru pak pomáhal jako dlouholetý člen odborné rady mládeže při práci s mládeži zkvalitnit tuto oblast v rámci celého okresu Karviná. Za svou poctivou a obětavou práci byl oceněn medaili Za Příkladnou práci, medaili Za Zásluhy a medaili Svatého Floriána. Od nás všech si zaslouží veliké poděkování.

Poslední rozloučení se koná ve čtvrtek 19.března 2020 v 15,00 hodin v katolickém kostele v Těrlicku Kostelci.

Čest jeho památce.

Informace k pohřbu pana Stoklasy, který se koná 19.3.2020:
- na obřad smí vzhledem k situaci v ČR pouze rodina, čestná stráž hasičů z SDH Stanislavic bude stát před kostelem
- kromě hasičů ze Stanislavic (pouze určený počet) nesmí nikdo ani do prostoru hřbitova

Možnosti jak se s panem Stoklasou rozloučit:
- pro sbory z okresu: je možnost přijet hasičským autem a stát na parkovišti před kostelem po dobu obřadu a poté při odvozu rakve mu zahoukat 

- zapálit svíčku nebo přinést kytku ke zbrojnici, kde je uděláno pietní místo

- tiše zavzpomínat při zapálené svíčce doma - společné zapálení svíčky a vzpomínka proběhne ve čtvrtek 19. 3. ve 20h