složení Okrsku Český Těšín 2020 - 2025:

jméno funkce mobil email poznámka
Ing. Čížková Veronika
starosta Okrsku
777180786
veronika.cizkova@email.cz
 
Mgr. Pinkavová Lenka
náměstek starosty
605878254
Lenka.Pinkavova@email.cz
 
Urbanczyk Tomáš
velitel
775064416
tom.ur@email.cz
 
Muryc Michael
zástupce velitele
776622508
michael.muryc@icloud.com
 
Richterová Lucie
jednatel
774568857 Richterovalucie@email.cz  
Vengloř Karel
preventista
777119730 venglor@volny.cz  
Goldová Vladimíra
zástupce preventisty
731475262 vladkaGoldova@centrum.cz  
Anna Kaletová
revizor Okrsku
776851315
 
 
Ing. Roman Kaleta
hospodář
776851317
romankal@atlas.cz
 
Koláček Petr
ref.mládeže
732215360
kolacek.pavel@seznam.cz
 
Dudová Alžběta
členka Okrsku
731790351
 
 
Pasrbek Jakub
člen Okrsku
776595581
pasrbek.j@seznam.cz
 
Martynek  Marek
člen Okrsku
607535329
marek.martynek.zahas@seznam.cz
 
 Marek Robin
člen Okrsku
606331352
robiema@seznam.cz